fbpx
26 Mar 2023 - Sun - 20:47 pm
全方位生活雜誌 為忙碌的香港人注入輕鬆點,寫意點的生活動力 搜羅各區最好食最好玩的地區情報

誰明孩子心?

我:「今次呢件事,你有嬲老師嗎?」

恩恩:「冇呀!因老師已經向我道歉了。」

我:「咁你仲有冇唔開心?」

恩恩點點頭說:「有!我嬲媽咪。」

我:「你嬲媽咪。點解呀?」

恩恩: 「因為佢唔信我,唔信我真係考得好。佢尋晚因為我成績唔好而喊。」

我:「尋晚媽媽因為見你成績唔好喊。」

恩恩:「係!佢唔信我。」

我:「但佢今早幫你去問老師喎!」

恩恩: 「佢唔信我,今早先要去問老師。同埋佢會將我成績同xxx比較,佢唔想我差過xxx。」

恩恩是一位小一學生,她一向比同齡孩子成熟,而且十分聰明。派成績表這天,她各科成績也非常優異,唯獨數學科不合格,她也感到莫名其妙和失望。回家後,媽媽見到恩恩數學成績,也質疑女兒為何會不合格,而且女兒本年度未能在結業禮站上頒獎台,也令媽媽感到不是味兒。

第二天早上,媽媽帶着恩恩回校,要求見老師,卻感到學校多番阻撓,最後媽媽見到了校長。校長室內,數學老師承認自己登記分數出錯,恩恩不但數學成績出眾,而且總成績是全班第一,本可在結業禮上台領獎。老師向恩恩道歉,校長也承諾在開學禮頒獎給恩恩。媽媽心裡雖然仍有點氣,但也勉強接受了學校安排。

離開學校,媽媽和恩恩來找我。我先接見媽媽,聆聽她說出事件經過和感受。然後,我也見了恩恩,並有了開首一段對話。

這次事件,媽媽為女兒取回應有的成績,但卻得不到女兒認同。我問恩恩為何不感謝媽媽為她向學校爭取,恩恩說:「我出年可以再考過第一,但媽媽不相信我。」原來,女兒着緊的不是成績,而是媽媽的信任。

Connie Lau
•註冊社工
•接近30年的兒童和家庭工作經驗
•育有一位SEN兒子

評論

分享文章:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ECday Youtube

ECday FACEBOOK

今期焦點

訂閱我們的 Newsletter